Raad van Advies

Het Lodewijk College kent een Raad van Advies die het maatschappelijk veld vertegenwoordigt in de
regio midden Zeeuws-Vlaanderen.

De raad fungeert als sparringpartner voor de rector en kan er daarmee voor zorgen dat het beleid van de school goed aansluit bij de behoeften van de regio en dat de kansen worden benut die de omgeving biedt.

De Raad van Advies vergadert tenminste 4 x per jaar.

De Raad van Advies bestaat momenteel uit de volgende leden:

R. Audenaerd
C. de Feijter
M. Harte
F. Kempenaars
J-W. de Putter
L. de Ridder voorzitter
C. Stoffels

De Raad van Advies is te bereiken via het algemene mailadres van school, info@lodewijkcollege.nl