Anti-pest protocol

Als een mentor signaleert dat een van zijn leerlingen gepest wordt of zelf pest, dan kan hij contact opnemen met de anti-pestcoördinator. Zo nodig zoekt de anti-pestcoördinatoren rechtstreeks contact met deze leerlingen en bespreekt ze in het Ondersteuningsteam (zie 4.3.1).

Op het Lodewijk College werken we volgens een anti-pestprotocol (zie bijlage)

De volgende personen zijn de anti-pestcoördinatoren:

 

Locatie Oude Vaart         A. (Ankie) van den Brande          abd@lodewijkcollege.nl

Locatie Zeldenrustlaan  S. (Simone) de Vries                    sde@lodewijkcollege.nl