Vmbo

Op het vmbo ontdekken leerlingen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Dat is heel belangrijk, want zo kunnen ze na vier jaar goed kiezen welke vervolgopleiding ze kiezen op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).

Door veel te leren en/of te doen, komen zij in aanraking met verschillende vakgebieden.

Niet alle leerlingen zijn hetzelfde; de één leert gemakkelijk, de ander werkt liever met zijn handen. Leerlingen krijgen binnen het vmbo-onderwijs aangeboden op de manier die het beste bij hen past, van heel praktisch tot meer theoretisch. Aan het einde van het tweede leerjaar maken leerlingen een keuze voor een leerweg.

In vmbo-basis en -kader werken we met kleinere klassen zodat maatwerk nog beter kan worden ingericht. Met de basisscholen wordt afstemming gezocht om duidelijk te krijgen welke ondersteuning moet worden ingezet. Leerlingen krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben, zodat hun talenten optimaal kunnen worden ontwikkeld.

Vmbo leerwegen

Op het vmbo kunnen leerlingen kiezen voor vier leerwegen.

1. Basisberoepsgerichte leerweg

De basisberoepsgerichte leerweg (vmbo basis of vmbo bb) bereidt leerlingen voor op de basisberoepsopleidingen (niveau 2) van het mbo. Binnen de basisberoepsgerichte leerweg kennen we het leerwerktraject. Dit is een aangepaste leerwijze met veel ruimte voor stage of werk. Met het leerwerktraject kunnen leerlingen een mbo-opleiding op niveau 2 volgen, zolang deze in het verlengde ligt van de vmbo-leerweg. Is dat niet het geval, dan kan het mbo extra eisen stellen voor de toelating.


2. Kaderberoepsgerichte leerweg

De kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kader of vmbo kb) richt zich op de praktijk. Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen niveau 3 en 4 van het mbo.

Binnen vmbo basis en kader bieden we vanaf het derde leerjaar de volgende profielen aan:

  • Horeca, bakkerij en recreatie (hbr)

Het beroepsgericht profiel hbr is, zoals de naam al zegt, gericht op de gastvrijheidsindustrie. In het profiel maken leerlingen kennis met alle facetten van deze industrie. Ze leren onder meer koken voor gasten, maaltijden serveren en mensen onderhouden. Na dit profiel kunnen leerlingen zich in een van de richtingen specialiseren of een brede opleiding blijven volgen richting het mbo.

  • Zorg & Welzijn (z&w)

Het profiel z&w is voor leerlingen die graag met mensen om willen gaan. Met een diploma z&w kunnen ze een opleiding gaan volgen in de zorgsector, het welzijnswerk, de uiterlijke verzorging, de horeca en facilitaire dienstverlening, het toerisme, de sport of de laboratoriumtechniek.

  • Dienstverlening & producten (d&p)

Naast de ‘traditionele’ beroepsgerichte profielen heeft het vmbo ook een oriënterend profiel: d&p. Dit profiel biedt leerlingen de mogelijkheid hun keuze uit te stellen en zich breed te oriënteren op de wereld van arbeid en beroep. Door allerlei opdrachten uit te voeren, leren ze zichzelf kennen en leren ze keuzes maken. D&p is niet aan één sector of werkveld geboden.

  • Vakmanschapsroute techniek (VKR)

De vakmanschapsroute techniek is een speciale samenwerking met mbo-school Scalda voor vmbo leerlingen die in de derde klas een technische richting kiezen. Bijzonder is dat de praktijkvakken in één keer naadloos doorlopen van vmbo naar mbo. 

3. Gemengde leerweg

De gemengde leerweg (vmbo-gl of vmbo gl) is qua niveau gelijk aan de theoretische leerweg, maar biedt de mogelijkheid om een praktijkprofiel te volgen. Leerlingen kunnen kiezen uit HBR, Z&W, E&O D&P of Techniek met het vak Technologie&Toepassing.

Deze leerweg bereidt leerlingen voor op de vak- en middenkaderopleidingen op 4 van het mbo. Met een diploma van de gemengde leerweg (mits met 7 vakken) kunnen leerlingen ook naar het havo.


4. Theoretische leerweg 

De theoretische leerweg (vmbo-tl) is het beste te vergelijken met de oude mavo. Met een diploma van de theoretische leerweg kunnen leerlingen op het mbo-vakopleidingen op niveau 3 volgen of middenkaderopleidingen tot en met niveau 4. Een diploma van de theoretische leerweg geeft ook toegang tot het havo. Het vmbo-tl kent vier profielen met een vakkenpakket dat voor een deel vaststaat.

Tussen gemengde en theoretische leerweg kunnen we kort aangeven dat het gaat om gelijke profielen. Binnen de gemengde leerweg bestaan volgende profielen.

  • Horeca, bakkerij en recreatie (hbr)
  • Zorg & Welzijn (z&w)
  • Dienstverlening & producten (d&p)
  • (Bètachallenge) Techniek

Dit betekent dat de leerling 4 lesuren per week een praktijkgericht vak heeft, in een van deze profielen.

De gemengde en de theoretische leerweg worden naar verwachting de komende jaren samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Hoe die leerweg gaat heten weten we nog niet. Wel weten we dat die leerweg een beroepsvoorbereidend vak zal hebben en dat je met het diploma van die nieuwe leerweg door kunt stromen naar het mbo (niveau 4) en het havo.