Onderwijs

Het Lodewijk College is een brede scholengemeenschap. Dat wil zeggen dat we alle opleidingen aanbieden: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg en vmbogemengde en theoretische leerweg (mavo), havo en vwo.

Vmbo-opleidingen zijn bedoeld voor leerlingen die graag in de praktijk werken. Je maakt kennis met veel verschillende beroepen: kok, automonteur, verpleger, verzorger, vrachtwagenchauffeur, verkoper in een winkel, loodgieter, elektriciën en nog veel meer.

Als je gaat voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, havo, bereiden we je voor op een vervolgopleiding op hbo-niveau. De opleiding is een mix van theorie en praktijk, van kennis en vaardigheden en van leren en toepassen.

Het vwo is het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, dat onderverdeeld is in atheneum en gymnasium. Dat wil zeggen dat wij jou klaarstomen voor een universitaire studie. Het verschil tussen atheneum en gymnasium zijn de klassieke talen: Latijn en Grieks. Als je in één van die twee vakken examen hebt gedaan, mag je je gymnasiast noemen.

Vwo-leerlingen kunnen ook kiezen voor tweetalig onderwijs.

Het advies van de basisschool is voor je keuze natuurlijk heel belangrijk. Maar jouw stem is net zo belangrijk. Er is namelijk héél veel te leren op het Lodewijk College!