Havo

Als de leerling kiest voor het hoger algemeen voortgezet onderwijs, havo, bereiden we hem in 5 jaar voor op een vervolgopleiding op hbo-niveau.
De opleiding is een mix van theorie en praktijk, van kennis en vaardigheden en van leren en toepassen.
Havoleerlingen kunnen ook kiezen voor tweetalig onderwijs.

Vanaf het vierde leerjaar volgt de leerling onderwijs in een van de vier profielen:
  1. cultuur en maatschappij
  2. economie en maatschappij
  3. natuur en gezondheid
  4. natuur en techniek

Het havo wordt aangeboden op de locatie Zeldenrustlaan.
Leerlingen kunnen met dit diploma ook doorstromen naar de vijfde klas van het vwo.

In de bijlagen vindt u de presentaties van de informatieavonden met de mentor.