Aanmelden

Inschrijven voor het Lodewijk College

Vanaf 2024 moeten alle groep 8 leerlingen in Nederland zich digitaal aanmelden tussen 25 en 31 maart 2024. Dit kan via deze link. Eens uitgebreider doorpraten over jouw schoolkeuze kan altijd. Maak dan een persoonlijke afspraak met ons via info@lodewijkcollege.nl

Overdracht

Gaat een kind van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs dan is een goede overdracht zeer belangrijk. Dat gebeurt tijdens een overdrachtsgesprek en door het overdragen van het leerlingdossier. 

Het OPP is hiervan een onderdeel en geeft onze zorgcoördinator en mentor een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling.

Eens uitgebreider doorpraten over jouw schoolkeuze kan altijd. Maak dan een persoonlijke afspraak met ons via info@lodewijkcollege.nl.

Wat is nodig om de inschrijving van uw kind compleet te maken?

  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs, - Een ID-kaart of een eigen paspoort (géén bijschrijving) of een uittreksel van het bevolkingsregister
  • Het digitale  OPP van de basisschool
  • Het advies van de basisschool (brugklas)
  • Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
  • Betreft het een aanmelding vmbo met lwoo dan ook een aanmeldingsformulier Onderzoek Zorgonderwijs