Aanmelden leerling

Vanaf 2024 moeten alle groep 8 leerlingen in Nederland zich digitaal aanmelden tussen 25 en 31 maart 2024. Dit kan via deze link.

Eens uitgebreider doorpraten over jouw schoolkeuze kan altijd. Maak dan een persoonlijke afspraak met ons via info@lodewijkcollege.nl

 

Uw kind zit in België op school?

Neem dan contact op met de teamleider (zie schema onder in deze pagina) van de te volgen leerweg. Kinderen van Belgische scholen worden uitgenodigd voor onderzoeken om het niveau te bepalen. Plaatsing gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de Belgische school.

niveau

teamleider 

e-mail adres

EOA (Eerste Opvang Anderstaligen)

I. (ingeborg) Pols-Stevens ipo@lodewijkcollege.nl 

vmbo

M. (Marian) de Moor-Vael mva@lodewijkcollege.nl 

havo / vwo

B.  (Bianca) van Heese bhe@lodewijkcollege.nl