Aanmelden leerling

Vóór 1 maart krijg je van de basisschool het schooladvies voor de opleiding die het beste bij jou past. De directeur van de basisscholen heeft hiervoor het juiste aanmeldformulier. De aanmelding moet vóór 1 april binnen zijn.

Let op: Uiterlijk 1 april dient de aanmelding binnen te zijn. In een later stadium kunnen we plaatsing bij klasgenoten niet altijd meer garanderen. 

Overdracht

Gaat een kind van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs dan is een goede overdracht zeer belangrijk. Dat gebeurt tijdens een overdrachtsgesprek en door het overdragen van het leerlingdossier. 

Het OPP is hiervan een onderdeel en geeft onze zorgcoördinator en mentor een duidelijk beeld van de leerling die in zijn of haar klas komt. Het beschrijft de inhoud en het verloop van de basisschoolperiode en de invloed die leerkrachten en ouders gehad hebben op de ontwikkeling van de leerling.

Eens uitgebreider doorpraten over jouw schoolkeuze kan altijd. Maak dan een persoonlijke afspraak met ons via info@lodewijkcollege.nl.

Wat is nodig om de inschrijving van uw kind compleet te maken?

  • Het digitale  OPP van de basisschool
  • Het advies van de basisschool (brugklas)
  • Een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier
  • Betreft het een aanmelding vmbo met ondersteuningsbehoefte dan ook een aanmeldingsformulier Onderzoek Zorgonderwijs

Uw kind zit in België op school

Neem contact op met de teamleider (zie schema onder in deze pagina) van de te volgen leerweg.

Plaatsing gebeurt in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en de Belgische school.

niveau

teamleider 

e-mail adres

EOA (Eerste Opvang Anderstaligen

I. (ingeborg) Pos-Stevens ipo@lodewijkcollege.nl 

vmbo

M. (Marian) de Moor-Vael mva@lodewijkcollege.nl 

havo

M. (Mirjam) Maas mms@lodewijkcollege.nl 

vwo

N. (Niek) Hemelaar nhe@lodewijkcollege.nl