Brugklas

Het Lodewijk College kent met uitzondering van vmbo-basis/kader een éénjarige brugperiode met lesgroepen op twee niveaus.  Vmbo-basis- en kaderleerlingen zitten in het 2e leerjaar ook nog in een gemengde klas. Op locatie Oude Vaart starten de leerlingen in een brugklas vmbo-kader/-basis of in een brugklas vmbo-theoretisch/-kader. Op locatie Zeldenrustlaan starten de leerlingen in een brugklas havo/vmbo-t of vwo/havo en de leerlingen in de brugklas tweetalig vwo.

Plaatsing

Leerlingen worden geplaatst op basis van het advies van de basisschool. De aanmelding dient uiterlijk 1 april in ons bezit te zijn. De klassenindeling gebeurt op basis van de plaatsingsaanvraag, die in het verlengde ligt van het schooladvies. Een basisschool kan een enkelvoudig of een dubbel advies geven. Het plaatsingsadvies geeft de basisschool in overleg met de ouders. Dat is een plaatsingsaanvraag voor de brugklas vmbo-k/b, vmbo-t/k, havo/vmbo-t, vwo/havo of voor de enkelvoudige brugklas vwo (alleen met een zuiver vwo-advies).

In de brugklas wordt een heel jaar lang geëvalueerd welk niveau het beste bij de leerling past. Alleen in uitzonderlijke gevallen, en op enkel op advies van de docentenvergadering kan een leerling tussentijds afstromen. Als vastgesteld wordt dat leerlingen onder hun niveau werken, dan is opstromen naar een hoger niveau tussentijds eveneens mogelijk. In geval van verplaatsing vindt uiteraard overleg plaats met de ouder(s)/verzorger(s). Aan het einde van jaar 1 wordt de leerling bevorderd (zie bevorderingsregeling) naar vwo-2, havo-2, vmbo-t2 of vmbo-k/b2. 

Om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen, organiseert het Lodewijk College een aantal activiteiten om de kennismaking te bevorderen:

 • de Open Dag, meestal eind januari of begin februari;
 • voor de zomervakantie een kennismakingsavond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders;
 • introductiedagen voor de leerlingen in de eerste week van het schooljaar;
 • een informatieavond voor de ouders aan het begin van het schooljaar;
 • een zogeheten verdiepingsprogramma voor leerlingen van groep 8;
 • mogelijkheid om de school te bezoeken individueel of in klassenverband.

Inrichting onderwijsprogramma eerste twee leerjaren

De lessentabellen voor de brugklassen en tweede klassen zijn hier terug te vinden. De volgende vakken zijn vakoverstijgende vakken:

 • Mens en natuur (biologie en natuurkunde)
 • Mens en maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer)
 • Art en Design (muziek, tekenen, handvaardigheid 2D/3D, drama en media)
 • Onderzoek en technologie (Internet of Things, algemene techniek, science)
 • Onderzoek en ontwerpen (multidisciplinair bètavak)
 • Technologie en toepassingen (multidisciplinair bètavak)

Daarnaast vinden vakoverstijgende projecten plaats in de ruimteweken.