Eerste Opvang Anderstaligen

Eerste opvang anderstaligen

Ben je nieuw in Nederland? En spreek je de taal nog niet, of niet zo goed? De Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) op het Lodewijk College bereidt je voor op het Nederlandse onderwijs. Ook leer je er veel over het leven in Nederland. Zo voel je je gauw vertrouwd op jouw nieuwe plek.

Heel Zeeuws-Vlaanderen

De EOA van het Lodewijk College verzorgt de lessen voor alle nieuwkomers in Zeeuws-Vlaanderen. Deze lessen zijn in Terneuzen op de locatie Oude Vaart. We vinden het belangrijk dat je je bij ons thuis voelt.

Veel les in Nederlands

Op de EOA krijg je verschillende vakken:

 • Nederlands: 16 uur per week. Zo leer je de taal snel.
 • Rekenen
 • Zwemmen: je haalt je zwemdiploma! Belangrijk in een land met veel water.
 • Sport
 • Creatieve vakken: bijvoorbeeld tekenen, schilderen, maar ook techniek
 • Kennis van de Nederlandse maatschappij
 • Mentor-uur

Kleine groep

Je krijgt op de EOA les in een kleine groep. Er zitten ongeveer 10 leerlingen in 1 klas. Je krijgt veel lessen van jouw mentor. Deze docent kent jou daarom goed. Samen met je klas en andere leerlingen doe je mee aan schoolactiviteiten. Dat zijn bijvoorbeeld feesten en sportwedstrijden.

Wat komt er na de EOA?

Je blijft meestal ongeveer 2 jaar op de EOA. Zit je al wat langer bij ons? Dan kunnen je lessen veranderen. Dat hangt af van wat jij nodig hebt. Misschien kun je al Engels en wiskunde volgen op vmbo, havo of vwo. Of meekijken bij andere vakken, stage lopen bij een bedrijf, enzovoort. We passen alles zo veel als mogelijk aan op wat jij kunt en wilt.

Het doel van de EOA is dat je zo snel mogelijk doorstroomt naar regulier onderwijs op een school bij jou in de buurt. We kijken samen welk niveau en welke school het beste bij jou past. Ook doorstromen naar werk is een mogelijkheid.

Aanmelding / intake

Je bent leerplichtig zodra je in Nederland woont. Hoe meld je je aan bij de EOA?

Aanmelden kan via e-mail: aanmeldingEOA@lodewijkcollege.nl of telefoon: (0115) 694 029.

 • Je kunt worden aangemeld, ook als je papieren nog niet in orde zijn.
 • Je krijgt dan een uitnodiging voor een intake-gesprek.
 • Bij de intake moeten de leerling, de ouder(s) en/of voogd aanwezig zijn.
 • Als het nodig is, wordt een tolk ingeschakeld.
 • Neem alle beschikbare papieren en eventuele vorige schoolrapporten mee.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie contact op met mevrouw I. Pols-Stevens. Zij is de teamleider Eerste Opvang Anderstaligen VO Zeeuws-Vlaanderen:

E-mail: aanmeldingEOA@lodewijkcollege.nl of telefoon: (0115) 694 029.