Eerste Opvang Anderstaligen

Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is het onderwijs aan leerlingen tussen 12 en 17 jaar die korter dan twee jaar in Nederland zijn. Zij beheersen het Nederlands onvoldoende en kunnen daarom (nog) niet het reguliere onderwijs volgen. EOA is bedoeld voor álle anderstaligen; denk aan vluchtelingen, migranten en expats.  

Heel Zeeuws-Vlaanderen

De EOA op het Lodewijk College is er voor kinderen uit heel Zeeuws-Vlaanderen. Het onderwijsprogramma is erop gericht om de leerlingen van de EOA zo snel mogelijk te laten instromen in het reguliere onderwijs van het Lodewijk College of een andere school 

Nederlands

Deelname aan de Nederlandse maatschappij (integratie) en het leren van de Nederlandse taal staan dus centraal. Aandacht voor het welzijn en welbevinden van de leerlingen vinden we erg belangrijk. Leerlingen die doorstromen naar de 'reguliere' klassen krijgen nazorg op maat zoals huiswerkbegeleiding, hulp bij bepaalde vakken en extra mentorgesprekken. 

Aanmelden

Aanmelden kan op elk moment in het schooljaarWe houden dan een intakegeprek met de leerling, de ouder(s) en/of voogd. Afhankelijk van de talenkennis van de aanwezigen is ook een tolk beschikbaar (of wordt een telefonisch bereikbare tolk ingeschakeld).  

Meer informatie

Voor meer informatie over de EOA kun je terecht bij teamleider EOA, Polly de Waal, via pwa@lodewijkcollege.nl.