Eerste Opvang Anderstaligen

De Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is de nieuwe benaming voor de ISK  (Internationale schakelklas). Hiermee wordt het onderwijs bedoeld aan leerlingen tussen 12 en 18 jaar, die de Nederlandse taal (nog) onvoldoende beheersen om het reguliere Nederlandse onderwijs te kunnen volgen. Ze hebben om diverse redenen hun vaderland moeten verlaten, ze moeten allemaal een nieuwe taal leren en ze moeten allemaal een plekje kunnen verwerven in de Nederlandse samenleving. 

Heel Zeeuws-Vlaanderen

De EOA van het Lodewijk College vervult sinds 2011 een regionale functie .  Alle nieuwkomers uit heel Zeeuws-Vlaanderen volgen les op de locatie Oude Vaart.  Deze nieuwkomers moeten zich in de eerste plaats natuurlijk thuis gaan voelen in Nederland. Daarbij is het heel belangrijk om de Nederlandse taal te leren.  

Nederlands

De EOA biedt in eerste instantie 16 uur NT2 (Nederlands als 2de taal) per week aan, 5 uur rekenen met veel aandacht voor de talige aspecten van dat rekenen, 2 uur zwemmen waarmee ze minimaal het A diploma halen, 2 uur andere sporten, 4 uur creatieve vakken, 1 uur kennis van de Nederlandse maatschappij en 1 mentoruur.  

Gaandeweg gaat dat programma variëren, want maatwerk is troef. In functie van hun uitstroomprofiel kunnen de leerlingen o.a. al Engels en Wiskunde volgen, deelnemen aan gastlessen in reguliere Nederlandse klassen op allerlei niveaus, interne stage lopen, enz.

De mogelijkheden zijn legio doch altijd aangepast aan de individuele leerling.  Ook LOB (loopbaanorientatie) zal de nodige aandacht krijgen. 

Het EOA kernteam beschikt over een breed scala specialistisch materiaal, aangepast aan de diverse niveaus en leeftijden. De groepen zijn klein met een maximum van 15  à 16 leerlingen per klas. De mentor geeft minimaal 12 lesuren aan de eigen klas. Hierdoor ontstaat een hechte vertrouwensrelatie met de leerlingen.  De leerlingen uit de EOA nemen deel aan alle schoolbrede activiteiten zoals filmavonden, fuiven, sportwedstrijden enz..  

Doelstelling is en blijft om deze leerlingen zo snel mogelijk door te laten stromen naar het reguliere Nederlandse onderwijs op het niveau dat het beste past bij hun individuele mogelijkheden. Ook doorstroom tot de Nederlandse arbeidsmarkt behoort tot de mogelijkheden. 

Aanmelding / Intake: 

  • Deze leerlingen zijn allemaal leerplichtig zodra ze in Nederland woonachtig zijn.  
  • Ze kunnen aangemeld worden ook al zijn hun papieren (nog) niet in orde.  
  • Bij de intake is de aanwezigheid gewenst van de leerling, de ouder(s) en/of de voogd. Afhankelijk van de talenkennis van eenieder is ook een tolk aanwezig of wordt een telefonisch bereikbare tolk ingeschakeld .  
  • Graag alle beschikbare papieren meenemen evenals eventuele vorige schoolrapportages. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Eerste Opvang Anderstaligen VO Zeeuws-Vlaanderen:

Mevrouw I. Pols-Stevens per mail aanmeldingEOA@lodewijkcollege.nl

 of via 0611 732 858