Ziek melden

Instructie ziekmelden via Magister – info voor ouders

Met ingang van schooljaar 2023/2024 verzoeken wij u uw zoon/dochter ziek te melden via de  Magister-app.

Voor het doorgeven van een ziekmelding via Magister geldt:

 • De ziekmelding kan alleen doorgegeven worden via het ouderaccount
 • Ziekmelden kan alleen voor vandaag (voor 8.30 uur) of morgen
 • Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag
 • Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
 • Bij ziekmelding op zondag, kan dit alleen voor maandag
 • De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op ingeroosterde uren zonder andere registratie (bv bezoek huisarts of orthodontist). Als er op de betreffende dag geen lesuren zijn, krijgt u een melding
 • Voor elke (dag) verlenging van het ziekzijn moet een (nieuwe) melding worden gedaan
 • Ziekmelden via Magister ontheft ouders van een andere schriftelijke of telefonische ziek- of hersteld-melding
 • Ziekmeldingen zijn terug te zien onder ‘afwezigheid’ Bij langdurige ziekte neemt u contact op met de mentor van zoon of dochter.

Het aanvragen van verlof voor bezoek aan arts, ziekenhuis of orthodontist etc. kan niet via deze app worden doorgegeven. Hiervoor blijft de oorspronkelijke aanvraagwijze van toepassing, nl. een mail met afspraakbevestiging naar frontoffice@lodewijkcollege.nl                                                                                                 

In een toetsweek of bij examens dient de leerling altijd telefonisch, elke dag, ziekgemeld te worden!

Stappenplan ziekmelden via Magister:

 1. Kies ‘afwezigheid en klik op ‘melden’;
 2. Selecteer ‘vandaag’ en geef desgewenst een opmerking (alleen over de reden van ziekte) in [scherm 1];
 3. Klik op ‘gereed’ en vervolgens rechtsboven op ‘melden’;
 4. Er verschijnt een scherm ‘ziekmelding bevestigen’, klik op akkoord. [scherm 2];
 5. Nu is de ziekmelding verwerkt [scherm 3];
 6. Heeft u meerdere kinderen op onze scholen, dan is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft.

In Magister kunt u bovenaan switchen tussen de kinderen die bij ons op school zitten. Als dit in de app van Magister niet mogelijk is, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten al uw kinderen zichtbaar zijn in Magister.

Een digitale uitleg vindt u via:

Magister 6 - Ziekmelden ouders