Opleidingen

Het Lodewijk College biedt de volgende opleidingen aan:

  • Vmbo, met daarbinnen de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
  • Havo
  • Vwo, atheneum en gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium
  • EOA (eerste opvang anderstaligen)
  • Pré-mbo, LWT en Maatwerk

Binnen de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg biedt het Lodewijk College de volgende profielen aan: dienstverlening en producten; zorg en welzijn; economie en ondernemen; horeca, bakkerij en recreatie. Ook kunnen deze leerlingen kiezen voor de vakmanschapsroute techniek (VKR).

Vooruitlopend op besluitvorming van het ministerie hierover, zien we de gemengde leerweg als een theoretische leerweg met een praktisch keuzevak. Leerlingen die voor deze leerweg kiezen, volgen daarom de theorievakken op de locatie Zeldenrustlaan en gaan voor de lessen in het praktijkvak dat zij gekozen hebben zo nodig naar de locatie Oude Vaart. De profielen binnen de gemengde leerweg zijn dienstverlening en producten; zorg en welzijn; economie en ondernemen; horeca, bakkerij en recreatie. Ook kunnen deze leerlingen kiezen voor Bèta Challenge techniek.

Binnen de theoretische leerweg van het vmbo kunnen leerlingen kiezen uit de profielen economie, techniek en zorg en welzijn.