Opleidingen

Het Lodewijk College biedt de volgende opleidingen aan:

  • Vmbo, met daarbinnen de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg
  • Havo
  • Vwo, atheneum en gymnasium, tweetalig atheneum en tweetalig gymnasium
  • EOA (eerste opvang anderstaligen)
  • Pré-mbo, LWT en Maatwerk