Handle with Care

Onze school doet mee aan het project ‘Handle with Care’. Het doel van dit project is om een leerling, die mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft meegemaakt en waarbij de politie is ingeschakeld, de volgende dag op school een veilige omgeving te bieden. Uit onderzoek blijkt dat dit veel verschil uitmaakt.

De zorgcoördinator zoekt de leerling op aan het begin van de schooldag. Samen bespreken ze wat de leerling nodig heeft en wie geïnformeerd mag worden op school en wie dat doet.

De school kan de leerling zo tot steun zijn en op dat moment rekening houden met wat de leerling nodig heeft. Een toets van die dag kan bijvoorbeeld verzet worden naar een andere dag, of de leerling mag een presentatie op een ander moment doen. Het is goed dat een leerling zich op dat moment gehoord, gezien en begrepen voelt. Door deze aandacht kan een leerling eerder tot rust komen, kan de leerling sneller herstellen van wat hij/zij heeft meegemaakt en kan mogelijke schade worden voorkomen.

Om de leerling deze ondersteuning te kunnen bieden, informeert Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) onze school door middel van een ‘Handle with Care-signaal’. Als de politie voor een situatie van huiselijk geweld wordt ingeschakeld melden zij dit bij Veilig Thuis. Zij geven het signaal HwC door aan het RBL. Het HwC signaal gaat via hen naar de zorgcoördinator of vervanger en bevat de volgende gegevens:

  • de naam van de leerling;
  • de geboortedatum van de leerling;
  • het signaal Handle with Care’.

Bijzonderheden en details over de huiselijke situatie deelt men niet aan ons mee.

De zorgcoördinator neemt contact op met ouders om hen te informeren over de genomen stappen op school nadat met de leerling is gesproken.

Als school gaan wij heel zorgvuldig om met het HwC signaal. Bovendien slaan we het signaal niet op en registreren we het niet in een systeem. Het doel van ‘Handle with Care is puur om de leerling de dag na huiselijk geweld de ondersteuning te bieden die hij of zij nodig heeft. Het signaal is daarom nergens terug te vinden.

Wilt u meer weten over dit project, neemt u dan gerust contact met op met de zorgcoördinator van de school, t.w. Mw B. van Heese, via tel.nr. (0115) 612155.