Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Lodewijk College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 

 

Nieuw: Themamiddag TTO & Technasium.

 

Voor TTO (brugklas vwo/havo) en Technasium (brugklas havo/vmbo-t en vwo/havo en tto) organiseert het Lodewijk College nog een extra themamiddag.

TTO: woensdagmiddag 15 februari om 14:00 (inloop 13:45), einde ca. 16:30. Locatie Zeldenrustlaan, Zeldenrustlaan 2 Terneuzen.
Technasium: woensdagmiddag 8 februari of woensdagmiddag 15 februari, eveneens inloop 13:45, start 14:00 en einde ca. 16:30.

Aanmelden kan via onderstaande link, vul de vragen in het formulier in. 

 

https://forms.office.com/e/8j8jPu7d7n 


Kennismaken

Als je in groep 8 zit maak je de keuze voor een middelbare school. Het Lodewijk College organiseert verschillende activiteiten om kennis te maken. Het belangrijkste evenement is onze open dag. Hieronder alle activiteiten op een rij in schooljaar 2022-2023.


Van harte welkom op onze open dag op zaterdag 28 januari tussen 10:00 u en 14:00 u, op beide locaties.

 

 

Datum

Beschrijving avond

onderwerpen
21/11

Informatieavond locatie Zeldenrustlaan voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 8 uit Terneuzen (stad).
Inloop 19:15, start 19:30. Einde ca. 21:00. Zeldenrustlaan 2 Terneuzen.

Algemene info over Lodewijk College, het voortgezet onderwijs met een focus op de opleidingen havo, vwo en tweetalig vwo incl. gymnasium.

22/11 Informatieavond locatie Zeldenrustlaan voor ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen groep 8 uit de woonkernen buiten Terneuzen. 
Inloop 19:15, start 19:30. Einde ca. 21:00. Zeldenrustlaan 2 Terneuzen.

Algemene info over Lodewijk College, het voortgezet onderwijs met een focus op de opleidingen havo, vwo en tweetalig vwo incl. gymnasium. 

08/12 Digitale infosessie over vmbo, havo en vwo.
Algemene info over het Lodewijk College, het Voortgezet Onderwijs en ons specifiek aanbod, zoals Tweetalig vwo, Gymnasium, Technasium, Bèta Challenge, onze uitgebreide profielen op het vmbo en onze ondersteuning. 

 

28/01/2023

Open Dag Lodewijk College
Locatie Oude Vaart : vmbo / eoa
Locatie Zeldenrustlaan : havo / vwo

Tussen 10:00 en 14:00 uur

Op zaterdag 28 januari 2023 zetten we de deuren open voor leerlingen en hun ouders. Leerlingen van de basisscholen in gemeente Terneuzen krijgen een uitnodiging. 
01/04/2023 Deadline inleveren aanmeldformulier 2023-2024 Op 1 april ten laatste levert de basisschool het ingevulde aanmeldformulier in bij het Lodewijk College.
april Ontvangstbevestiging aanmelding Per brief bevestigen wij de ontvangst van het aanmeldformulier. 
mei Uitslag eindtoetsen PO + mogelijke herziene adviezen
juni Na het verwerken van herziene adviezen kunnen wij de klassenindeling definitief maken. Afhankelijk van deze terugkoppeling, sturen wij begin juni Bevestiging inschrijving & klassenindeling 2324. De aanmelding is nu compleet.
28 juni 2023 Kennismakingsmiddag nieuwe leerlingen + mentoren
Afhankelijk van invulling programma mogelijke start op 13:00 of 15:00. Info volgt begin juni. 

 

De overstap
Om het voor hen wat makkelijker te maken nodigen we alle nieuwe leerlingen uit om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Lodewijk College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Leerlingen van buiten Terneuzen worden door een docent op weg naar hun nieuwe school begeleid. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

Tijdpad aanmelding
De aanmeldprocedure blijft ongewijzigd. Basisscholen maken hun advies bekend aan ouders in de periode feb-mrt en op 1 april dient de schriftelijke aanmelding bij ons binnen te zijn. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op de basisschool of via info@lodewijkcollege.nl.  Aanmelden kan in principe vanaf het moment dat de basisschool het eindadvies heeft gegeven, dat is meestal in de periode eind januari - maart. 

 

Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Lodewijk College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.