Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Lodewijk College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 

Informatie start nieuwe schooljaar (update 14/06/2021)


Start je volgend jaar op het Lodewijk College? Dan heb je als het goed is voor de meivakantie een bevestiging van inschrijving ontvangen. Enige uitzondering zijn leerlingen vmbo-b/k die nog in een onderzoekstraject zaten.

Wanneer komt er informatie?
De resultaten van de eindtoetsen IEP en Route-8 zijn later bekend gemaakt dan gepland. Vanaf maandag 14 juni, maken we de brieven klaar voor verzending. Deze worden digitaal verstuurd naar het e-mailadres van de ouders. Je vindt in de brief in welke klas je bent ingedeeld en wie je mentor wordt. 

Op woensdag 7 juli a.s. vindt om 15:00 een kennismakingsmoment plaats met je nieuwe klas en mentor. Het duurt ong. een uur en het vindt plaats op locatie Oude Vaart, Oude Vaart 1 Terneuzen. 

Ouders & leerlingen ontvangen in de loop van juni een e-mail met daarin informatie voor de schoolbenodigdheden.

Te denken valt aan: type rekenmachine, algemene schoolbenodigdheden (schriften, pennen) en het geadviseerde type laptop/aanbod om laptop via school aan te schaffen. 

Eind dit schooljaar ontvangen jullie ook nog alle informatie om een goede start te maken op het Lodewijk College. 
Maandag 6 september zijn er nog een lessen/activiteiten voor de nieuwe brugklasleerlingen. Dinsdag 7 september start de lanceerweek. 

 


Kennismaken

Om het voor hen wat makkelijker te maken worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Lodewijk College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Leerlingen van buiten Terneuzen worden door een docent op weg naar hun nieuwe school begeleid. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

Aanmelden
De aanmeldprocedure blijft ongewijzigd. Basisscholen maken hun advies bekend aan ouders in de periode feb-mrt en op 1 april dient de schriftelijke aanmelding bij ons binnen te zijn. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op de basisschool of via info@lodewijkcollege.nl.   Kennismaking
Voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klas. Als dat niet op school kan, dan zoeken we sowieso een digitaal alternatief, maar voorlopig gaan we ervan uit dat we jou al op school kunnen ontvangen, zodat je je mentor en nieuwe klasgenoten ziet.

We bekijken op dit moment nog mogelijkheden voor een extra (digitaal) informatiemoment voor TTO. 

Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Lodewijk College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.