Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Lodewijk College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 

 


Kennismaken 

***update maandag 20 juni: De brief met praktische info is gepubliceerd op deze pagina, scroll helemaal naar beneden.

Ook toegevoegd is de begeleinde brief en bestelflyer voor de laptops. 

In de loop week van 20 juni zullen wij de klassenindeling versturen per post.

Eveneens ontvangt u die week via e-mail belangrijke en praktische informatie voor de start van het schooljaar. 

Jullie mogen dinsdag 5 juli alvast noteren voor een kennismakingsmoment 's middags op school, op de locatie waar je start na de vakantie (KB1, TK1 op Oude Vaart, HT1 en VH1, VH1-tweetalig op Zeldenrustlaan). Het programma zal tussen 13:00 en maximaal 16:30 plaatsvinden op school. (Let op datum is gewijzigd!)

Wegens een nieuwe leverancier van boeken zullen we die middag al een account moeten activeren. Bij afwezigheid kunt u thuis met een handleiding die we beschikbaar stellen het account ook activieren.

Meer info volgt in de brief en ook later op de website. Sowieso krijgt u alle benodigde praktische informatie binnen enkele weken, zodat u met een gerust hart aan de vakantie kan beginnen. Denk aan bestelinfo laptops, schoolbenodigdheden en informatie over het boekenpakket. 

Het kennismakingsmoment met ouders vindt na de zomervakantie plaats, gevolgd door een apart kennismakingsgesprek met de mentor.

 

***

Als je in groep 8 zit maak je de keuze voor een middelbare school. Het Lodewijk College organiseert verschillende activiteiten om kennis te maken. Het belangrijkste evenement is onze open dag. Hieronder alle activiteiten op een rij:

Op 13 en 18 januari vond er een infosessie plaats, de presentatie vindt u onderaan deze pagina. 

28 januari : Open Dag VO-dag, voor leerlingen groep 8. Meer details na kerstvakantie. Bedoeling is dat de dag op het Lodewijk College plaatsvindt met je eigen klas. Brieven werden op 18-01-2022 naar de basisscholen verstuurd. 

1 februari Digitale Open Avond
9 maart Informatieavond TTO Meer info begin februari
1 april Aanmeldingen moeten binnen zijn op het Lodewijk College
Begin juni Bekendmaking klassenindeling en uitnodiging kennismakingsmiddag/avond eind juni

 

De overstap
Om het voor hen wat makkelijker te maken nodigen we alle nieuwe leerlingen uit om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Lodewijk College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Leerlingen van buiten Terneuzen worden door een docent op weg naar hun nieuwe school begeleid. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

Tijdpad aanmelding
De aanmeldprocedure blijft ongewijzigd. Basisscholen maken hun advies bekend aan ouders in de periode feb-mrt en op 1 april dient de schriftelijke aanmelding bij ons binnen te zijn. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op de basisschool of via info@lodewijkcollege.nl.  Aanmelden kan in principe vanaf het moment dat de basisschool het eindadvies heeft gegeven, dat is meestal in de periode eind januari - maart. 

Kennismaking
Voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klas. Als dat niet op school kan, dan zoeken we sowieso een digitaal alternatief, maar voorlopig gaan we ervan uit dat we jou al op school kunnen ontvangen, zodat je je mentor en nieuwe klasgenoten ziet.


Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Lodewijk College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.