Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Lodewijk College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 

 


Kennismaken 

***update 14 maart

Het Lodewijk College organiseert op dinsdag 29 maart aanstaande een extra evenement.
We zetten de deuren open op beide locaties voor leerlingen van groep 8 met hun ouders.
De globale opzet is een 'inloop-evenement' waarbij de bezoekers een route door het gebouw lopen en langs verschillende vakken afdelingen lopen. Daar kunnen de leerlingen ons onderwijs zien en ervaren.

De inschrijving zal met een tijdslot werken en is vrij te kiezen tussen ca. 15u en 19u.

Ga naar: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-open-dag-29-maart-2022-293864666127 om je in te schrijven!
Je kiest een tijdslot, voorlopig is de laatste starttijd 18:30. Hoe lang je blijft is afhankelijk van eigen tempo en behoefte aan gesprekken/vragen. 

 

Scroll helemaal naar beneden voor de bijlage : brief vooraankondiging 29 maart

***

Als je in groep 8 zit maak je de keuze voor een middelbare school. Het Lodewijk College organiseert verschillende activiteiten om kennis te maken. Het belangrijkste evenement is onze open dag. Hieronder alle activiteiten op een rij:

Op 13 en 18 januari vond er een infosessie plaats, de presentatie vindt u onderaan deze pagina. 

28 januari : Open Dag VO-dag, voor leerlingen groep 8. Meer details na kerstvakantie. Bedoeling is dat de dag op het Lodewijk College plaatsvindt met je eigen klas. Brieven werden op 18-01-2022 naar de basisscholen verstuurd. 

1 februari Digitale Open Avond
9 maart Informatieavond TTO Meer info begin februari
1 april Aanmeldingen moeten binnen zijn op het Lodewijk College
Begin juni Bekendmaking klassenindeling en uitnodiging kennismakingsmiddag/avond eind juni

 

De overstap
Om het voor hen wat makkelijker te maken nodigen we alle nieuwe leerlingen uit om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Lodewijk College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Leerlingen van buiten Terneuzen worden door een docent op weg naar hun nieuwe school begeleid. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.

Tijdpad aanmelding
De aanmeldprocedure blijft ongewijzigd. Basisscholen maken hun advies bekend aan ouders in de periode feb-mrt en op 1 april dient de schriftelijke aanmelding bij ons binnen te zijn. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op de basisschool of via info@lodewijkcollege.nl.  Aanmelden kan in principe vanaf het moment dat de basisschool het eindadvies heeft gegeven, dat is meestal in de periode eind januari - maart. 

Kennismaking
Voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klas. Als dat niet op school kan, dan zoeken we sowieso een digitaal alternatief, maar voorlopig gaan we ervan uit dat we jou al op school kunnen ontvangen, zodat je je mentor en nieuwe klasgenoten ziet.


Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Lodewijk College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.