Groep 8

15c71a8e6d68a44a72a965274651adf92f9ecb59.jpeg

Het Lodewijk College vindt het belangrijk
dat iedereen zich snel thuis voelt op school.
Voor de nieuwe brugklassers is de overgang
van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs een grote, spannende stap. 


Kennismaken

Om het voor hen wat makkelijker te maken worden alle nieuwe leerlingen uitgenodigd om voor de zomervakantie alvast een middag naar het Lodewijk College te komen. Ze maken dan kennis met hun toekomstige klasgenoten en mentor. Leerlingen van buiten Terneuzen worden door een docent op weg naar hun nieuwe school begeleid. Op de eerste schooldag word je ook weer verwelkomd door je mentor. Deze vertelt je van alles over de school en maakt je wegwijs in het gebouw.


Webinar
Op 11 en 13 januari 2021 organiseert het Lodewijk College een webinar. Dit webinar vervangt de traditionele informatieavond die op veel basisscholen wordt georganiseerd. Tijdens dit webinar stellen we ons aan je voor en geven we veel informatie over hoe we de school organiseren, ons aanbod en hoe we jou begeleiden. De link om deel te nemen is verspreid onder de basisscholen met wie we vaste contacten hebben. Wil je ook deelnemen, maar heb je geen uitnodiging ontvangen mail dan naar info@lodewijkcollege.nl om de link te ontvangen. De webinar start om 19:00 en duurt ca. 1 uur. 

Digitale Open Dag
Op 9 februari staat er een digitaal open dag-moment gepland. Dit gebeurt op de basisschool zelf onder begeleiding van juf of meester van groep 8 en medewerkers van het Lodewijk College. 's Avonds voorzien we eveneens een digitaal contact moment.  (update 19 januari 2021).

Aanmelden
De aanmeldprocedure blijft ongewijzigd. Basisscholen maken hun advies bekend aan ouders in de periode feb-mrt en op 1 april dient de schriftelijke aanmelding bij ons binnen te zijn. Het aanmeldformulier is te verkrijgen op de basisschool of via info@lodewijkcollege.nl.   

Na 1 april starten we met de klassenindeling. Je ontvangt mogelijk nog voor de meivakantie een bevestiging dat de aanmelding ontvangen is. Na de meivakantie (begin juni ) ontvang je een aparte brief waarin staat in welke klas je komt. 

Kennismaking
Voor de zomervakantie maak je kennis met je nieuwe klas. Als dat niet op school kan, dan zoeken we sowieso een digitaal alternatief, maar voorlopig gaan we ervan uit dat we jou al op school kunnen ontvangen, zodat je je mentor en nieuwe klasgenoten ziet.

We bekijken op dit moment nog mogelijkheden voor een extra (digitaal) informatiemoment voor TTO. 

Zit je in groep 8?

De mentor

De mentor is voor ouders, verzorgers, leerlingen en docenten de eerste persoon om contact mee te zoeken, als daar een aanleiding voor is. Ouders kunnen overleggen met de mentor over de resultaten van hun kind of over zijn of haar werkhouding. Als de leerresultaten bijvoorbeeld achterblijven of als er persoonlijke omstandigheden zijn waardoor de leerling niet goed functioneert zal de mentor een-op-een gesprekken met leerlingen en/of ouder(s)/verzorger(s) voeren. De mentor noteert ook alle belangrijke gegevens van de leerling in het leerlingvolgsysteem Magister en houdt de cijfers in de gaten, die de docenten in Magister opnemen. Als de mentor dat nodig vindt, neemt hij/zij zelf contact op met de ouder(s)/verzorger(s). Kortom, als het gaat om onze leerlingen, is de mentor voor iedereen de contactpersoon, vraagbaak en vertrouwenspersoon. 

Gemengde brugklassen

De ene leerling is de andere niet, zo is er ook verschil tussen de brugklassen op het Lodewijk College. Je wordt in een brugklas geplaatst op basis van het schooladvies van je basisschool en je CITO-score. Welke type onderwijs het best bij de leerling past, is voor veel brugklassers nog niet helemaal duidelijk. Ze moeten in de brugklas laten zien waartoe ze in staat zijn. Daarom werken we met klassen die in niveau verschillen en met klassen waarin twee niveaus aangeboden worden. Als bijvoorbeeld niet helemaal duidelijk is of een leerling havo of vwo niveau heeft, komt die leerling in een havo/vwo brugklas. Naast de basisstof wordt, afhankelijk van het niveau, extra stof aangeboden die moeilijker is of meer zelfstandigheid van de leerling vereist.