Bevorderings- en opstroomnormen

In de bijlagen vindt u de diverse bevorderings- en opstroomnormen.