Bevorderings- en opstroomnormen en toetsafspraken

In de bijlagen vindt u de diverse bevorderings- en opstroomnormen en de toetsafspraken.