Bevorderings- en opstroomnormen

U vindt hier de bevorderings- en opstroomnormen voor het schooljaar 2020/2021 (onder voorbehoud van instemming van de MR)