Ouderraad

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. 

Tevens verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diplomauitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl

De vergaderdata van dit schooljaar zijn:

dinsdag  8 september locatie OV
woensdag  7 oktober locatie ZL
donderdag 5 november locatie OV
maandag  7 december locatie ZL
dinsdag 12 januari locatie OV
woensdag 10 februari locatie ZL
donderdag 11 maart locatie OV
maandag 12 april locatie ZL
dinsdag  11 mei locatie OV
woensdag 9 juni locatie ZL
donderdag 8 juli locatie OV

NB. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de ouderraad momenteel (nog) niet op school.