Ouderraad

Het Lodewijk College heeft een ouderraad bestaande uit maximaal vijftien leden. Alle leden hebben één of meerdere kinderen op school. De samenstelling van de ouderraad kan jaarlijks wijzigen.

De ouderraad beheert namens de ouders de vrijwillige ouderbijdrage. Ook verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diploma-uitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

Eén keer per jaar wordt de algemene jaarvergadering ouderraad georganiseerd, waarbij alle ouder(s)/ verzorger(s) welkom zijn. Tijdens deze avond worden nieuwe ouderraadsleden gekozen en wordt toelichting gegeven op de inkomsten en uitgaven. Verder zijn er gastsprekers aanwezig die een bepaald thema behandelen, bijvoorbeeld alcohol en drugs, zakgeld, pesten, internetgebruik, enz.

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. De vergaderdata staan hieronder vermeld. De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

datum locatie 
02-10-23 Zeldenrustlaan
09-11-23 Oude vaart
04-12-23 Zeldenrustlaan
11-01-24 Oude vaart
01-02-24 Zeldenrustlaan
07-03-24 Oude vaart
11-04-24 Zeldenrustlaan
06-05-24 Oude vaart
03-06-24 Zeldenrustlaan
19-06-24 Oude vaart

 

Vergaderdata schooljaar 2024-2025

datum locatie
di 27-08-2024 Oude Vaart
wo 09-10-2024 Zeldenrustlaan
wo 20-11-2024 Oude Vaart
ma 06-01-2025 Zeldenrustlaan
ma 24-02-2025 Oude Vaart
wo 09-04-2025 Zeldenrustlaan
do 22-05-2025 Oude Vaart
ma 30-06-2025 Zeldenrustlaan