Ouderraad

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. 

Tevens verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diplomauitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl

De vergaderdata van dit schooljaar zijn:

Maandag 2 september 2019

Locatie ZL

Woensdag 2 oktober 2019

Locatie ZL

Donderdag 7 november 2019

Locatie OV

Maandag 2 december 2019

Locatie ZL

Dinsdag 7 januari 2020

Locatie OV

Woensdag 5 februari 2020

Locatie ZL

Donderdag 5 maart 2020

Locatie OV

Maandag 6 april 2020

Locatie ZL

Woensdag 6 mei 2020

Locatie ZL

Dinsdag 16 juni 2020

Locatie ZL