Ouderraad

Het Lodewijk College heeft een ouderraad bestaande uit maximaal vijftien leden. Alle leden hebben één of meerdere kinderen op school. De samenstelling van de ouderraad kan jaarlijks wijzigen.

De ouderraad beheert namens de ouders de vrijwillige ouderbijdrage. Ook verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diploma-uitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

Eén keer per jaar wordt de algemene jaarvergadering ouderraad georganiseerd, waarbij alle ouder(s)/ verzorger(s) welkom zijn. Tijdens deze avond worden nieuwe ouderraadsleden gekozen en wordt toelichting gegeven op de inkomsten en uitgaven. Verder zijn er gastsprekers aanwezig die een bepaald thema behandelen, bijvoorbeeld alcohol en drugs, zakgeld, pesten, internetgebruik, enz.

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. De vergaderdata staan hieronder vermeld. De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl

Vergaderdata schooljaar 2022/2023

datum locatie 
maandag 05-09-22 Zeldenrustlaan
dinsdag 11-10-22 Oude vaart
woensdag 09-11-22 Zeldenrustlaan
donderdag 08-12-22 Oude vaart
maandag 16-01-23 Zeldenrustlaan
dinsdag 07-02-23 Oude vaart
woensdag 08-03-23 Zeldenrustlaan
donderdag 06-04-23 Oude vaart
maandag 08-05-23 Zeldenrustlaan
dinsdag 06-06-23 Oude vaart