Ouderraad

De ouderraad komt iedere maand bij elkaar om de gang van zaken met de directie te bespreken. 

Tevens verleent de ouderraad hand- en spandiensten bij allerlei evenementen, zoals fuiven, filmavonden, diplomauitreikingen, de schoolfotograaf, open avonden, enz.  

De ouderraad is te bereiken via het mailadres: ouderraad@lodewijkcollege.nl

De vergaderdata van schooljaar 2021/2022 zijn:

 

donderdag 09-09-2021 Locatie OV
maandag 11-10-2021 Locatie ZL
dinsdag 09-11-2021 Locatie OV
woensdag 08-12-2021 Locatie ZL
donderdag 14-01-2022 Locatie OV
maandag 07-02-2022 Locatie ZL
dinsdag 08-03-2022 Locatie OV
woensdag 13-04-2022 Locatie ZL
donderdag 12-05-2022 Locatie OV
maandag 13-06-2022 Locatie ZL
dinsdag 05-07-2022 Locatie OV