Kwaliteitskeurmerk Tweetalig onderwijs

Kwaliteitskeurmerk Tweetalig onderwijs

Het Lodewijk College is donderdag 15 april 2021 (online) bezocht door de visitatie commissie TTO. Die commissie stelt vast of je wel of niet voldoet aan de kwaliteitsstandaard.

De belangrijkste punten in de standaard beschrijven:

  • het gewenste taalniveau van leerling en docent;
  • de spreiding van het tto-curriculum over de zaakvakken, de exacte en creatieve vakken;
  • de gewenste onderwijstijd in het Engels;
  • de invulling van internationalisering binnen de tto-opleiding;
  • de gewenste didactische kwaliteiten van tto-docenten.

Het tweetalig onderwijs rust op 3 pijlers:

Taalvaardigheid Leerlingen spreken op een hoog niveau Engels. Ze kunnen de taal niet alleen hanteren in een klaslokaal, maar ook in verschillende internationale en/of interculturele settings en ongeacht het gespreksonderwerp. De CLIL-didactiek, Content and Language Integrated Learning, is een belangrijk instrument om dit te bereiken. Dit is de didactiek achter tweetalig onderwijs en behelst een communicatieve en taalbewuste aanpak.

Wereldburgerschap Leerlingen ontwikkelen een open, brede blik op de wereld. Dit gebeurt door dagelijks een internationale setting te creëren op school. Maar ook door leerlingen de wereld in te sturen. De school laat haar visie op wereldburgerschap zien en hoe zij deze vertaalt naar het programma.

Persoonlijkheidsontwikkeling Persoonsontwikkeling is grotendeels het doel van de eerste 2 pijlers. De leerling groeit als persoon. Leerlingen kunnen reflecteren, zijn betrokken, verantwoordelijk, creatief, ondernemend en weerbaar. Scholen worden uitgedaagd om te laten zien welke doelen zij stellen op dit gebied en hoe deze zichtbaar worden.

Wanneer je school voldoet aan de kwaliteitsstandaard voor de onderbouw krijg je/behoud je het keurmerk tto-juniorschool. Voldoet je school ook aan de standaard voor de bovenbouw, dan krijg je/behoud je tevens het keurmerk tto-seniorschool. De commissie heeft vastgesteld dat we voldoen aan de kwaliteitsstandaard tweetalig onderwijs!

Onze complimenten voor het team docenten verbonden aan TTO en de coördinatoren Hanneke en Rose-Marie. Proficiat!