Resultaten leerlingtevredenheidsonderzoek voorjaar 2024

Resultaten leerlingtevredenheidsonderzoek voorjaar 2024

In het voorjaar hebben wij het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek bij onze leerlingen afgenomen. Ook dit jaar hebben hier weer veel van onze leerlingen aan meegewerkt. In het onderzoek waren vragen over verschillende thema’s op school opgenomen. Ook hadden de leerlingen de mogelijkheid om open antwoorden te geven, waarmee leerlingen in eigen woorden hun feedback kwijt kunnen. Al deze antwoorden en de feedback van de leerlingen heeft ons veel waardevolle inzichten opgeleverd.

We vinden het belangrijk om de resultaten van het tevredenheidsonderzoek aan jullie terug te koppelen. Hiervoor hebben we een animatievideo laten maken, waarin de belangrijkste bevindingen zijn opgenomen. De animatievideo bekijkt u via deze link.

Door regelmatig een leerlingtevredenheidsonderzoek af te nemen, kunnen wij continu werken aan het verbeteren van ons onderwijs. Wij danken onze leerlingen nogmaals voor hun betrokkenheid en openheid en samen maken we onze school tot een plek waar iedereen zich thuis voelt en optimaal kan leren en groeien.