Het Lodewijk College bouwt verder aan toekomstbestendig onderwijs

Het Lodewijk College bouwt verder aan toekomstbestendig onderwijs

Kernteams rondom de leerling zorgen ervoor dat je gekend wordt

Sinds de fusie in 2018 bouwt het Lodewijk College in Terneuzen aan een school waar iedereen welkom is, waar elke leerling zich thuis kan voelen en gekend wordt. In deze ontwikkeling past het besluit van de school om vanaf september 2022 te gaan werken met kernteams: een vast team van medewerkers die een bepaalde groep leerlingen gedurende meerdere schooljaren onder hun hoede hebben.

Wat heeft een leerling aan zo’n kernteam?

Een team van medewerkers zorgt voor (ontwikkeling van) het onderwijs aan en de zorg voor een bepaalde groep leerlingen gedurende hun schoolloopbaan. Hierdoor kennen leerlingen en medewerkers elkaar goed, en kan het onderwijs aan leerlingen beter rondom hun specifieke behoeftes worden vormgegeven. De leerling komt zo beter tot zijn recht en voelt zich gekend.

Wat merkt een leerling van deze verandering?

Een grote groep leerlingen zal geen directe, grote verandering merken in de dagelijkse lessen en activiteiten. Wat per september 2022 wel verandert voor een deel van de klassen, is de huisvesting op beide locaties van de school. Om het maximale uit  de kernteams te halen is het nodig dat leerlingen en medewerkers elkaar op school zo makkelijk mogelijk weten te vinden. Daarom heeft de school ervoor gekozen om tijdelijk, met ingang van september 2022 tot het moment dat er een nieuw schoolgebouw zal zijn, vmbo basis, kader en tl te huisvesten op de Oude Vaart, en havo/vwo vanaf de brugklas op de Zeldenrustlaan. Uiteraard krijgen de klassen die daardoor volgend schooljaar op een andere locatie terechtkomen dan ze verwacht hadden, de komende tijd extra aandacht.

Het Lodewijk College, één school

Al vanaf het moment van fusie zijn er initiatieven om te zorgen dat leerlingen en collega’s ervaren dat zij onderdeel uitmaken van één school, en niet alleen van de plek waar zij les hebben of geven. Hoewel de coronacrisis roet in het eten gooide, organiseert de school waar mogelijk, en hopelijk weer steeds meer, gezamenlijke (live) activiteiten om de verbinding binnen de hele school te versterken.

Kijken naar de toekomst

Met de bovenstaande ontwikkeling zet het Lodewijk College een belangrijke nieuwe stap naar toekomstbestendig voortgezet onderwijs in Terneuzen en omstreken. Met aandacht voor elke leerling binnen een vertrouwde omgeving is er één school, waar iedereen welkom is.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de brief die leerlingen en ouders/verzorgers hierover ontvangen hebben.