Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2022

In het 2e semester van dit schooljaar is er onder de leerlingen een tevredenheidsonderzoek uitgezet waaraan ongeveer 55% van de leerlingen heeft deelgenomen.

Een tevredenheidsonderzoek is een onderzoek waarmee de school kan peilen of de ouders, leerkrachten en/of leerlingen tevreden zijn. Uit de peiling blijkt op welke punten de doelgroep van het onderzoek wel of juist niet tevreden is. Door het evalueren van die informatie en het werken aan de verbeterpunten kan de kwaliteit van de school te verbeteren.  Een tevredenheidsonderzoek geeft ook aan of de school op de goede weg is. In dat geval is het een opsteker en een stimulans om zo door te gaan.

In de afgelopen weken hebben we met de (nieuwe) kernteams de uitkomsten besproken. Vanuit de besprekingen zijn er diverse voorstellen gemaakt die volgend schooljaar worden ingezet bij ons onderwijsprogramma. De inzet kan per kernteam en leerjaar verschillen.

Punten waar leerlingen positief op hebben geantwoord zijn bijvoorbeeld het gebruik van digiborden, inzet mentoren en hulp die ze ervaren als er leerproblemen zijn. Waar mogelijk verbeteren we natuurlijk nog punten. Op de punten: verhogen van motivatie, veiligheid en de mate waarin docenten kunnen differentiëren (afwisselen) in de les, ligt er een opdracht voor school.

Dank aan de leerlingen voor deelname aan het onderzoek.

Volgend schooljaar ontvangen ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en collega`s meer informatie over de aanpak ontwikkelpunten vanuit de Tevredenheidsonderzoeken.