Roosterperiodes

Dit schooljaar werken we bij wijze van pilot met ‘perioderoosters’. Een periode is een vooraf aangegeven tijdsblok (zie jaarplanning) waarin het basisrooster niet wijzigt. 

Wijzigingen in het rooster van een lesdag zullen  voor het 2e lesuur bekend gemaakt worden. Betreft het een wijziging op de dag zelf, dan krijgt de leerling daarvan binnenkort een pushbericht in Teams.

Met deze maatregelen hopen we meer rust en regelmaat in het rooster te krijgen.