TTO 2; uitwisseling met Gymnasium Oesede te Georgsmarienhutte

TTO 2; uitwisseling met Gymnasium Oesede te Georgsmarienhutte

V2Dtt en V2Ett gaan de komende maanden werken aan een uitwisseling met een school in Duitsland. Het thema van dit project is ‘Climate Change’.

De afgelopen weken hebben de leerlingen met elkaar kennisgemaakt met behulp van korte video's en e-mailberichten. Sommige leerlingen hebben op eigen initiatief op andere manieren contact gehad, via Skype of Teams bijvoorbeeld.

In maart 2023 komen de Duitse leerlingen op bezoek op het Lodewijk College om gezamenlijk aan dit project te werken door middel van workshops, lessen en opdrachten. Er zal dan aan een vakoverstijgend project gewerkt worden met input van bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, natuurkunde, Duits, Engels, kunst en nog meer. Op de woensdag gaan we op excursie naar Neeltje Jans.

De Duitse leerlingen verblijven tijdens dit project bij hun uitwisselingspartners. Dat is ook al een belevenis. Voor tweetalig onderwijs is dit project van groot belang, omdat we hiermee werken aan wereldburgerschap en persoonsontwikkeling, twee van de drie belangrijke pijlers van tweetalig onderwijs.

De bedoeling is dat onze leerlingen in juni 2023 naar Duitsland reizen voor het vervolg van dit project, om al het werk af te ronden en om het geheel te presenteren. We zullen dan verblijven in de gezinnen van de uitwisselingspartners.