Altijd een (lees)boek in de tas!

Altijd een (lees)boek in de tas!

‘Ze kunnen niet meer lezen’ is een terechte en regelmatig gebruikte quote aangaande onze jongeren. De Universiteit van Utrecht doet er in het artikel ‘Hoe komt het dat Nederlandse jongeren niet leesvaardig zijn?’ nog een forse schep bovenop: ‘Nergens haten 15-jarigen lezen zo erg als in ons land.’ De steeds verdere ontlezing onder jongeren, en dus ook onder onze leerlingen, is reden tot zorg. Het is een serieus probleem waar we met z’n allen iets aan moeten doen.

Om die reden is het idee ontstaan om simpel, klein, maar hopelijk effectief te beginnen met de volgende interventie: er zit standaard een (Nederlandstalig) leesboek in de schooltas van een leerling. We voeren deze regel in met ingang van het nieuwe kalenderjaar. Aanstaande 9 januari dus. Hiermee hopen we te bereiken dat leerlingen de tijd die ze over hebben, gaan gebruiken om te lezen. Het gaat niet alleen om de tussenuren die de leerlingen hebben, maar ook om de tijd dat ze eerder klaar zijn met het maken van huiswerk tijdens een willekeurige les.

Wilt u uw kind(eren) stimuleren om (ook thuis) te lezen? Al is het maar een luttele tien minuten. Op die manier hopen we het lezen onder jongeren een nieuwe stimulans te geven, met alle positieve gevolgen van dien. Helpt u mee? En wilt u erop toezien dat uw kind daadwerkelijk leesvoer meeneemt naar school?

Tot slot; lezen kent veel positieve opbrengst(en). Zie bijvoorbeeld de website van de Stichting Lezen www.lezen.nl  of neem eens kennis van onderstaande voordelen (er worden vier voordelen genoemd, maar het zijn er heel veel meer).
1) Vrij lezen leidt tot beter lezen.
Door te lezen nemen het tekstbegrip en de woordenschat toe en daar plukken vrijwel alle vakken de
vruchten van.
2) Lezen zorgt voor betere schoolprestaties.
Leerlingen die regelmaat lezen, behalen hogere scores op de Citotoets.
3) Lezen vergroot maatschappelijke kansen.
De maatschappelijke positie die iemand kan bereiken, hangt sterk samen met zijn of haar
leesvaardigheid. Om gelijke kansen te kunnen bieden, is het dus cruciaal dat hun taal- en
leesvaardigheid blijvend wordt gestimuleerd.
4) Lezen vergroot ons inlevingsvermogen.
Lezen hangt positief samen met ons sociale inzicht en empathisch vermogen.

Bedankt voor uw medewerking!

Tips om aan leesmateriaal te komen
1. Wijs leerlingen op hun recht om (tot hun 18e jaar) een gratis biebpasje aan te vragen;
2. Een leerling vertelde laatst dat je ook via Vinted (soms zelfs voor slechts €1,-) een boek kunt kopen;
3. Geef uw kind een leesboek cadeau;
4. Leen boeken van vrienden of bekenden;
5. Kijk eens op een rommelmarkt, of op www.marktplaats.nl