TTO voorlichtingsavond | leerlingen & ouder(s)/verzorger(s) groep 8

Wij organiseren een voorlichtingsavond voor basisscholieren en hun ouder(s)/verzorger(s) die belangstelling hebben voor tweetalig onderwijs. Deze voorlichtingsavond vindt plaats op woensdag 6 maart 2024. We starten om 19:00 uur in de aula van het Lodewijk College aan de Zeldenrustlaan. 

Indien u belangstelling heeft om deze avond bij te wonen, willen wij u vriendelijk verzoeken een korte mail te sturen naar hlo@lodewijkcollege.nl met daarin vermeld: aanmelding informatieavond TTO en het aantal personen waarmee u de voorlichting wilt bijwonen.