Waarneming functie algemeen directeur

Sinds 13 december 2023 wordt de functie van algemeen directeur Lodewijk College op interim-basis ingevuld door Dirck van Bennekom. Zoals van tevoren met Dirck was afgesproken, is zijn aanstelling per 1 april geëindigd. Tijdens de informatieavonden voor havo en vwo zal Dirck nog aanwezig zijn.

De werving & selectie voor de nieuwe algemeen directeur loopt nog. Naar verwachting kan vanaf het nieuwe schooljaar een nieuwe algemeen directeur beginnen. In de tussentijd, dus van 1 april tot aan de zomervakantie, zal het college van bestuur van de stichting VO Zeeuws-Vlaanderen in de persoon van Steven van Nispen de functie van algemeen directeur waarnemen. Steven was tot 1 augustus 2018 directielid bij het toenmalige Zeldenrust-Steelantcollege en is vanuit zijn huidige bestuursfunctie nauw betrokken bij het Lodewijk College.