Nieuws

Snowcamp KBT2 leerlingen Leerlingen van vmbo kbt-2 kunnen zich inschrijven voor het snowcamp, hetgeen georganiseerd wordt in december 2022. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen ontvangen de brief met de link naar het inschrijfformulier via de mail. De presentatie van de informatiebijeenkomst van d.d. 13-10-22 vindt u in de bijlage. 
13 okt, 2022 lees meer
Sponsorauto Dankzij de bijdragen van maar liefst 31(!) bedrijven heeft het Lodewijk College een nieuwe cargobus kunnen aanschaffen. Donderdagmiddag is de cargobus feestelijk onthuld in het bijzijn van een groot aantal sponsoren, die natuurlijk allemaal vermeld staan op de wagen.
7 okt, 2022 lees meer
Corona Om ons heen zien we het aantal besmettingen met corona helaas weer toenemen. Daarom willen we iedereen weer vragen om op school de basismaatregelen goed te volgen: Was regelmatig je handen; Nies en hoest in je elleboog; Zorg voor voldoende frisse lucht; Bij symptomen (neusverkoudheid, hoesten, verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts): blijf thuis en doe een zelftest. Testen zijn voor leerlingen gratis te krijgen bij de receptie van school. Het ministerie heeft alle scholen geïnformeerd over het sectorplan covid19 funderend onderwijs en ons opgedragen om een draaiboek te maken. Dit draaiboek beschrijft de maatregelen in verschillende scenario’s die dit schooljaar mogelijk zullen voorkomen als er een nieuwe opleving van de coronapandemie zou komen. Als bijlage hierbij geven we een toelichting daarop. Het genoemde draaiboek ligt op dit moment ter beoordeling bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Uiteraard hopen we vooral dat strengere maatregelen met betrekking tot dit onderwerp dit schooljaar niet nodig zullen zijn.
6 okt, 2022 lees meer
Roosterperiodes Dit schooljaar werken we bij wijze van pilot met ‘perioderoosters’. Een periode is een vooraf aangegeven tijdsblok (zie jaarplanning) waarin het basisrooster niet wijzigt. 
30 sep, 2022 lees meer
Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2022 In het 2e semester van dit schooljaar is er onder de leerlingen een tevredenheidsonderzoek uitgezet waaraan ongeveer 55% van de leerlingen heeft deelgenomen.
4 jul, 2022 lees meer
Solarboot 'de Rooibos' Leerlingen uit H4 en V4 van het Technasium hebben meegedaan aan de Young Solar Challenge; dit project laat jongeren tussen de 14 en 17 jaar kennismaken met techniek op een leuke manier met een wedstrijdelement.
30 jun, 2022 lees meer