Nieuws

Corona Om ons heen zien we het aantal besmettingen met corona helaas weer toenemen. Daarom willen we iedereen weer vragen om op school de basismaatregelen goed te volgen: Was regelmatig je handen; Nies en hoest in je elleboog; Zorg voor voldoende frisse lucht; Bij symptomen (neusverkoudheid, hoesten, verlies van reuk of smaak, verhoging of koorts): blijf thuis en doe een zelftest. Testen zijn voor leerlingen gratis te krijgen bij de receptie van school. Het ministerie heeft alle scholen geïnformeerd over het sectorplan covid19 funderend onderwijs en ons opgedragen om een draaiboek te maken. Dit draaiboek beschrijft de maatregelen in verschillende scenario’s die dit schooljaar mogelijk zullen voorkomen als er een nieuwe opleving van de coronapandemie zou komen. Als bijlage hierbij geven we een toelichting daarop. Het genoemde draaiboek ligt op dit moment ter beoordeling bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Uiteraard hopen we vooral dat strengere maatregelen met betrekking tot dit onderwerp dit schooljaar niet nodig zullen zijn.
6 okt, 2022 lees meer
Roosterperiodes Dit schooljaar werken we bij wijze van pilot met ‘perioderoosters’. Een periode is een vooraf aangegeven tijdsblok (zie jaarplanning) waarin het basisrooster niet wijzigt. 
30 sep, 2022 lees meer
Tevredenheidsonderzoek leerlingen 2022 In het 2e semester van dit schooljaar is er onder de leerlingen een tevredenheidsonderzoek uitgezet waaraan ongeveer 55% van de leerlingen heeft deelgenomen.
4 jul, 2022 lees meer
Solarboot 'de Rooibos' Leerlingen uit H4 en V4 van het Technasium hebben meegedaan aan de Young Solar Challenge; dit project laat jongeren tussen de 14 en 17 jaar kennismaken met techniek op een leuke manier met een wedstrijdelement.
30 jun, 2022 lees meer
Gouden Schoolkantine Schaal voor onze gezonde schoolkantine Rector Jan Roose: “We hebben samen met cateraar Catermaat hard gewerkt om de kantine gezonder te maken. Ten minste 80% van het aanbod bestaat uit gezondere broodjes, fruit, salades en andere gezondere producten. Water om te drinken is altijd beschikbaar. Voor leerlingen is het extra makkelijk om een gezondere keuze te maken, want die producten liggen vooraan.” De uitreiking vond plaats op de locatie Zeldenrustlaan aan rector Jan Roose en op de locatie Oude Vaart aan directeur Edy Warringa. Alle leerlingen kregen ter ere van het behalen van de gouden schaal een gezonde traktatie. Toekomst De school heeft de kantine gezonder gemaakt aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen voor Scholen. Deze richtlijn is opgesteld door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een gezonde en bewuste leefstijl is belangrijk voor leerlingen. De gezonde gewoontes die ze nu aanleren, nemen ze een leven lang mee. De Gezonde Schoolkantine De Gezonde Schoolkantine is een project van het Voedingscentrum voor een gezonder voedingsaanbod op v(s)o- en mbo-scholen. Voor meer informatie: Website Voedingscentrum.
8 jun, 2022 lees meer
James Bryce-onderscheiding voor Dr. D. Roodzant Dr. D. Roodzant, geschiedenisdocent, heeft een prestigieuze onderscheiding ontvangen.
6 mei, 2022 lees meer